Thứ Bảy, 23 tháng 11, 2013

KHAI GIẢNG LỚP REVIT MASTER (LỚP NÂNG CAO)

Buổi 1, Massing nâng cao : Lên ý tưởng từ massing
                                  Tạo các Family
                                   Cách áp Parametre

Buổi 2, Đưa Massing vào Project:
                                  Tạo Masfloor
                                  Tạo Curtain wall
                                  Tạo Floor, Roof, Wall
                                  
Buổi 3: Cách đặt vật liệu 
                                  Sử dụng Map
                                  Gán Ảnh
                                  Render
Buổi 4: Bổ kỹ thuật      
                                 Tạo các tờ sheet
                                 Section, Elavition, Key Note
                                 Dim, chỉnh sửa Dim
                                 Chi tiết  Detail 2D
Buổi 5: Thực hành bổ kỹ thuật

Buổi 6:      Tạo dựng các Family nội thất
                                 
Buổi 7:       Áp thông số parematre cho family

Buổi 8:       Sử dụng các Addin và Plugin
                         
           Chi tiết liên hệ vui lòng truy cập   tại đây                                                      

0 nhận xét:

Đăng nhận xét