Thứ Sáu, 20 tháng 4, 2012

Lớp dành cho sinh viên


Lớp học Revit architech dành cho sinh viên :
  +Khóa học 6 - 8 người.
  +Thời gian học: 14 buổi.
  +Lịch học :Các bạn có thể đăng kí vào 2 lớp, lớp 1 tuần 3 buổi & lớp 2 tuần 2 buổi.
  +Học phí : 1.500.000 Đồng/Khóa.


Buổi 1:

 - Giới thiệu tổng quát về Revit Architecture

Buổi 2:

 - Grid
 - Level

Buổi 3:

 - Split element
 - Match properties
 - Attach element to top

Buổi 4 :

 - Tường nội thất
 - Trim 
 - Door

Bài 5 :

 - Railing
 - Curtain wall

Bài 6

 - Import 1 file cad địa hình
 - Vẽ sông hồ mặt nước
 - Buiding pad

Bài 7 :

 - Groups
 - Tạo room và đặt tên cho room

Bài 8 : 

 - Dimensions
 - Wall construction & wall joints
 - Bảng thống kê và thống kê khối lượng

Bài 9 :

 - View template
 - View properties
 - Sheets

Bài 10 :

 - Tạo khối mass
 - Duplicate profile và pick line
 - Cắt khối mass

Bài 11 :

 - Sun path, camera,, navigation wheel
 - Rendering

Bài 12 :

 - Tạo dựng một bản vẽ hoàn chỉnh
 - Tạo dựng hồ sơ bản vẽ

Các buổi còn lại sẽ thực hành cho đến khi sinh viên thành thạo !!!

Mọi thắc mắc sau khi kết thúc khóa học, học viên liên lạc trực tiếp với  Mr. Vượng theo số đt: 0975 622 789

0 nhận xét:

Đăng nhận xét