Thứ Hai, 15 tháng 7, 2013

HỌC REVIT QUA CÁCH DỰNG CHUNG CƯ


"BÀI 1: HỌC REVIT QUA CÁCH DỰNG CHUNG CƯ". Hướng các bạn sử dụng các lệnh cơ bản để dựng Grid (lưới cột) và Level (tầng).

"BÀI 2: HỌC REVIT QUA CÁCH DỰNG CHUNG CƯ". Hướng các bạn sử dụng các lệnh cơ bản để vẽ Floor (Sàn), Wall (Tường).
"Bài 3: HỌC REVIT QUA CÁCH DỰNG CHUNG CƯ". Hướng các bạn sử dụng các lệnh cơ bản về Door (Cửa), cách Load Family (Load Thư viên) để đặt đồ nội thất.
Chi tiết các bạn có thể xem thêm tại đây

0 nhận xét:

Đăng nhận xét