Thứ Bảy, 23 tháng 11, 2013

Family Revit (Thư viện Revit)

Family Revit (Thư viện Revit)

Family Revit (Thư viện Revit) là một phần không thể thiếu đối với người sử dụng Revit. Các câu hỏi đặt ra là family Revit (Thư viện Revit) lấy từ đâu, thông thường khi mình cài đặt Revit thì nó sẽ tự động load từ trang chủ Autodesk về thư viên Revit cơ bản khoảng tầm 1,8G
Chi tiết xem tại đâ: Thư viện Revit

0 nhận xét:

Đăng nhận xét