Thứ Hai, 7 tháng 5, 2012

Lớp Revit cho người đi làm


Lớp học Revit Architecture dành cho người đi làm:
  +Khóa học :6 người  (Hoặc nhận đào trực tiếp cho các nhân viên trong cùng 1 công ty).
  +Thời gian học : 15 - 18 buổi.
  +Lịch học : Các bạn đăng kí trước để được xếp lịch.
  +Học phí : 2.000.000 Đồng / Khóa.(Hoặc công ty có thể liên hệ để biết thông tin chi tiết )

  Buổi 1:
- Giới thiệu tổng quát về Revit Architecture

Buổi 2:

- Grid
- Level

Buổi 3:

- Split element
- Match properties
- Attach element to top

Buổi 4 :

- Tường nội thất
- Trim
- Door

Bài 5 :

- Railing
- Curtain wall

Bài 6 :

- Import 1 file cad địa hình
- Vẽ sông hồ mặt nước
- Buiding pad

Bài 7 :

- Groups
- Tạo room và đặt tên cho room

Bài 8 :

- Dimensions
- Wall construction & wall joints
- Bảng thống kê và thống kê khối lượng

Bài 9 :

- Vẽ mái có độ dốc
- Đục mái
- Vẽ mái phụ, cửa sổ mái

Bài 10 :

  - Wall Sweep & Reveal
- Create in-place compnonent

Bài 11 :

- Tạo thêm lớp tường
- Tạo vật liệu cho tường

Bài 12 :

- View template
- View properties
- Sheets

Bài 13 :

- Tạo khối mass
- Duplicate profile và pick line
- Cắt khối mass

Bài 14 :

- Sun path, camera, navigation wheel
- Rendering

Bài 15 :

- Tạo dựng một bản vẽ hoàn chỉnh
- Tạo dựng hồ sơ bản vẽ

Các buổi còn lại sẽ là các buổi bài tập bắt buộc !!!


Để biết thêm thông tin chi tiết vui lòng liên hệ Mr.V: 0975 622 789

0 nhận xét:

Đăng nhận xét